Už jste aktualizovali Váš software na novou verzi?

Právě jsme dokončili nejnovější verzi informačního systému DENTIST+. Nejaktuálnější verze má označení: 1.0.2502.

dentist_download_v.png

Informační systém Vás sám upozorní na možnost stažení nejnovější verze DENTIST+, která nese označení 1.0.2502. Všem uživatelům, kteří preferují zasílání aktualizací na DVD, bude zaslána v týdnu od 26. 10. 2015.

Těšit se můžete na následující novinky:

Nová funkce - Při exportu dávek byla implementována obdobná funkce, která je použita i při zálohování. Pokud exportujete dávky na flashdisk, kterému se změnilo písmenko a museli jste pokaždé měnit nastavení programu, nyní vám program automaticky s nastalou situací pomůže. Pokud navíc při exportu dávek dojde k problému, ihned se zobrazí formulář, který vám umožní export dávek dokončit a případně nové nastavení i uložit pro příště.

Nová funkce - Možnost vypnout speciální omezení (např. pro kód 00914 aby se nekontrolovala nutnost mít vykázán předtím kód 00913).

Nová funkce - Pokud v číselníku laboratoří existuje pouze jedna laboratoř, při vykazování nového protetického kódu se laboratoř předvyplňuje automaticky.

Nová funkce - Propojka SMARTDent.

Rozšíření funkce - Funkce "Účast pacienta" byla rozšířena o nový stav - "Účast bez objednávky". Tento stav slouží pro zaznamenání stavu, kdy pacient přišel neobjednaný.

Rozšíření funkce - Funkce "Tisk návštěvy" byla upravena tak, že lze vytisknout každou část i samostatně (např. pro tisk grafického zubního kříže již není nutné tisknout i semigrafickou část nebo je možné vytisknout pouze dekurs).

Úprava funkce - Byly provedeny úpravy, které by měly vést ke zrychlení načítání formulářů pro vykazování výkonů a protetiky.

Úprava funkce - Na fakturu pro zdravotní pojišťovnu se tiskne i IČ pojišťovny.

Oprava chyby - Tisk druhého léku na receptu vytvořeného ze vzoru.

Oprava chyby - Zapamatování řazení frází při vykazování výkonů nebo protetiky.

Oprava chyby - Za určitých okolností se nemuselo na nový recept přenést datum vytvoření receptu a poté recept nešel uložit. Program byl ošetřen tak, aby se vybrané datum přeneslo vždy.

Oprava chyby - Při zadávání protetického štítku nemuselo dojít k uložení ručně zadané položky.

Oprava chyby - Na operačním systému Windows 8.1 se při nastaveném systémovém DPI na velké písmena tiskly některé formuláře zmenšeně.

 

KNIHA OBJEDNÁVEK (modul)

Nová funkce - Z knihy objednávek je možné nově otevřít kartu pacienta. Pro otevření karty pacienta je nutné označit objednávku, kliknout na ni pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat volbu Otevřít pacienta.

Oprava chyby - V denním rozpisu se netisklo telefonní číslo na pacienta.

 

eDávky

Nová funkce - Pro zdravotní pojišťovnu VZP byl přepracován způsob komunikace na nové rozhraní VZP B2B verze 2. Změna nemá žádný vliv na vzhled či ovládání. Tuto změnu ocení hlavně uživatelé, kteří při odesílání dávek museli zadávat PIN k certifikátu - novým rozhraním se totiž razantně sníží počet zadání PINů, nově standardní počet žádostí o zadání PINu bude 3.

 

eSERVICES

Nová funkce - Jako zákonného zástupce pacienta lze přidat i osoba, které není v kartotéce pacientů. eSERVICES účet lze tak nastavit i dítěti, jehož rodič není v kartotéce.

 

 

Rychlý kontakt

SERVIS

tel.: 246 007 890
Každý všední den od 7:00 do 19:00.

OBCHOD

tel.: 246 007 820
Každý všední den od 8:00 do 16:00.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI >

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte