CGM nabídne e-learning pro zdravotní pracovníky, který je financován z ESF

Lékaři a zdravotnický personál v Jihomoravském kraji získají příští rok možnost vzdělávat se v oblasti eHealth (elektronického zdravotnictví) efektivní e-learningovou formou. Naše společnost v období od 1. května 2014 do 30. června 2015 realizuje strategický projekt, který nabídne řadu e-kurzů zaměřených na specializované zdravotnické SW, postupy e-preskripce, telemedicíny, apod. Na tento projekt se společnosti CGM podařilo získat financování z programu ESF.

esf_v.png

Lékaři a zdravotnický personál v Jihomoravském kraji získají příští rok možnost vzdělávat se v oblasti eHealth (elektronického zdravotnictví) efektivní e-learningovou formou. Naše společnost v období od 1. května 2014 do 30. června 2015 realizuje strategický projekt, který nabídne řadu e-kurzů zaměřených na specializované zdravotnické SW, postupy e-preskripce, telemedicíny, apod. Na tento projekt se společnosti CGM podařilo získat financování z programu ESF.

„Cílem celého projektu je rozšířit stávající vzdělávací nabídku pro zdravotnické pracovníky o e-learningovou formu studia. E-learning přináší účastníkům dalšího vzdělávání řadu výhod a dochází i k plnohodnotnému prohloubení jejich kvalifikace, k posílení jejich konkurenceschopnosti a k zefektivnění práce“, říká Vladimír Přikryl, generální ředitel CompuGroup Medical.

V rámci projektu společnost CGM nabídne 15 e-kurzů zaměřených jak na obecné zásady a principy eHealth jako jsou pravidla elektronického nakládání s daty či datové standardy ve zdravotnictví, tak i na konkrétní softwarová řešení elektronické preskripce, komunikace s pojišťovnami či sdílení a výměny dat ve zdravotnictví. Účastníci si budou moci také prohloubit své znalosti ohledně práce s programem DENTIST+. Program byl zařazen mezi projekty integrovaného plánu rozvoje města Brna a díky jasnému záměru zvýšení kvality poskytovaných služeb vzbudil zájem.

„Realizací e-learningu chce společnost CGM uspokojit vzdělávací potřeby lékařů a sester i požadavky na příslušnou kvalifikaci od jejich zaměstnavatelů, tedy státních a soukromých nemocnic, ambulancí a dalších poskytovatelů zdravotní péče“, dodává Přikryl.

Společnost CompuGroup Medical získala přidělený projekt na základě žádosti o finanční podporu, který nese název „E-health – další vzdělávání zdravotnických pracovníků z Jihomoravského kraje“, a který je registrován pod číslem: CZ.1.07/3.2.04/06.0033. Tento projekt se uskutečňuje v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji a spolufinancuje jej Evropský sociální fond a rozpočet české republiky.

Rychlý kontakt

SERVIS

tel.: 246 007 890
Každý všední den od 7:00 do 19:00.

OBCHOD

tel.: 246 007 820
Každý všední den od 8:00 do 16:00.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI >

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte